Holdninger, kvalitet og procedure

Hos Subline har vi en holdning til kvalitet: Det er vigtigt, at den er høj. Kvalitet er noget, der tager tid, og vi er villige til at bruge den tid, det tager at producere undertekster, der er lige i øjet, sidder lige i skabet og spiller – så fuglene synger. Det betyder også, at vi ikke er branchens billigste, men til gengæld regner vi os i al beskedenhed blandt branchens bedste.

Undertekstning er oversættelsernes ekstremsport. En undertekstning er ikke blot en gengivelse af, hvad der bliver sagt, men også af, hvordan det bliver sagt. Den er også – naturligvis –  en gengivelse af ét sprog på et andet og af talesprog på skrift, og den er underlagt strenge tids- og pladsbegrænsninger. Den skal være sprogligt og faktuelt korrekt, den skal ikke tiltrække sig opmærksomhed, og som prikken over i’et bliver den enkelte undertekst placeret med en femogtyvendedel sekunds nøjagtighed i forhold til dialog og til klip.

Undertekstningsdisciplinen er til tider researchtung og kræver både grundighed og opfindsomhed samt et sikkert sprogøre på både kilde- og målsprog. Vores undertekstere er kendetegnede ved en bred almenviden, et afhængighedslignende forhold til specialiserede opslagsværker og en stor kærlighed til sprog.

Det tager os som hovedregel en arbejdsdag at tekste 25 spilleminutter – vi tekster altid ud fra både billede og lyd, og vi bruger aldrig maskinoversættelse. Herefter bliver undertekstningen kontrolkørt, dvs. set igennem sammen med videoen i realtid af en anden tekster, der fanger de fejl, der måtte være sluppet igennem nåleøjet og i det hele taget agerer kritisk seer. Drejer det sig om et afsnit af en serie, har hver serie en fast kontrolkører, der sikrer kontinuitet afsnittene imellem. Efter kontrolkørslen bliver undertekstningen korrrekturlæst, og først derefter leveres filen til kunden. Vi har altså mindst tre par øjne på alle opgaver.

Selvfølgelig kan det alligevel ske, at der sniger sig fejl ind i vores tekster. I så fald hører vi meget gerne fra seere, så vi kan blive klogere – og måske endda nå at rette fejlen inden genudsendelsen.

Læs meget mere om undertekstning via linksene i menuen.

vindueskarmen-1024x680