Historie

1987 – 1990

Studerende (og tekster) Jesper Dannow lader sig i maj 1987 momsregistrere og hitter midt i en fodgængerovergang på Rådhuspladsen på firmanavnet “SubLine”.

I 1989 bliver SubLine, bestående af stifteren og ½ frue, direkte leverandør til TV 2 Danmark – startskuddet til en egentlig selvstændig virksomhed. Sideløbende hermed tekster Dannow biograffilm, primært for UIP, og videofilm for Metronome. Det foregår fra 1990 fra et nyanskaffet domicil på Bogø – og ikke uden vanskeligheder, da Al Gore endnu ikke har opfundet Internettet, modemmer stadig er for nørder, og nærmeste posthus ligger 30 km væk.

1991 – 1994

1. april 1991 registreres SubLine som anpartsselskab, men består stadig af 1½ medarbejder. Danmarks Radio flirter med udlicitering af tekstning, og SubLine er inde i billedet, men findes kapacitetsmæssigt for lille.

I sommeren 1992 får SubLine til huse i et malerisk, men noget nedrivningsmodent baghus på Falkoner Allé på Frederiksberg, og de første freelance-tekstere begynder at komme til.

I løbet af 93-94 udbygges samarbejdet med TV 2, og flere tekstere, rutinerede og debutanter, kommer til. SubLines maskinpark omfatter nu 2½ tekstningsanlæg. Efterhånden begynder lokaliteterne at stramme over skuldrene, ikke mindst ved julefrokosterne, når alle seks medarbejdere er samlet om grillmaden og gaskaminen. Der må ske noget.

1995 – 1998

Der sker noget, da SDC-Dandisc-koncernen i oktober 1995 opkøber SubLine ApS, der bliver til SubLine A/S og flytter ind i anderledes stilfulde rammer i koncernens hovedkvarter på Nitivej på Frederiksberg. SubLine overtager tekstning af videofilm på dansk, svensk og norsk for SDC-Dandiscs kundekreds, primært CIC, og udvider kraftigt, både mandskabsmæssigt og maskinelt. Der tages, i samarbejde med Erhvervssprogligt Forbund, initiativ til branchens første strukturerede uddannelsesforløb.

Mødet mellem det etablerede erhvervsliv og SubLines almindelige anarki forløber forbløffende godt, takket være både koncerndirektionens høje tolerancetærskel og teksternes uimponerede færden på de bonede gulve. I 1997 kommer sportskanalen TVS til som kunde, men lukker hurtigt igen – dog ikke grundet underteksterne. Til gengæld kommer DR igen ind i billedet, og denne gang indledes et samarbejde, som stadig holder.

CIC forlader SDC-Dandisc, men holder fast i SubLine. Dermed er grundlaget for tilknytningen til koncernen reelt væk, og omstruktureringer i SDC-Dandisc munder ud i, at man i 1998 sælger SubLine A/S tilbage til grundlæggeren og tre af firmaets centrale medarbejdere. Dermed står SubLine igen på egne ben.

Historisk

1999 – 2003

SubLine flytter til Nyvej, stadig på Frederiksberg. En af de fire ejere udtræder kort tid derefter i det, der hedder “gensidig forståelse”, og etablerer eget firma på grundlag af videosektionen. SubLine fortsætter som leverandør til TV 2, DR og en række kvalitetsbevidste, mindre kunder. SubLine bliver i forbindelse med en ny grafisk profil til Subline, uden det store L.

I april 2001 flytter Subline igen, denne gang dog kun en etage ned, og kort efter reduceres ejerkredsen til to.

2004 – 2008

I august 2004 fusionerer Subline med tekstningsfirmaet Prima Vista, så de to bliver søsterselskaber. Prima Vista og Subline havde altid arbejdet tæt sammen, og det var derfor naturligt, at de to firmaer kom under samme hat. Mens Prima Vista især beskæftiger sig med tekstning af video/dvd- og biograffilm til det danske, svenske, norske og finske marked, kører Subline videre med sin gamle profil, det danske broadcast-marked. Fusionen betyder, at begge firmaer styrkes, i og med at hele medarbejdergruppen er intakt. I forbindelse med fusionen flytter Subline fra Nyvej på Frederiksberg til Fiolstræde i indre by.

Prima Vista/Subline, som nu i daglig tale blot kaldes Subline, fokuserer mere og mere på tv-tekstning, mens dvd-tekstningen neddrosles. Tekstningsmængden for især TV 2 og DR øges støt, i takt med at deres kanalantal gør det.

2009 – 2011

I sommeren 2009 søsætter Copydan sit Verdens-tv-projekt, hvor udvalgte programmer på nabolandskanalerne SVT, NRK, ARD og ZDF bliver tekstet til dansk for blandt andet YouSees kabel-tv-kunder. Subline tekster NRK- og ARD-delen af satsningen og udvider i den forbindelse teksterstaben med flere tyskkyndige.

Der arbejdes nu udelukkende fra digitale filer, som downloades fra kundernes ftp-servere, og tidligere tiders kurerer med kasser fulde af videobånd er en saga blot. Det giver en øget fleksibilitet, der blandt andet betyder, at flere og flere tekstere arbejder hjemmefra og endda fra så fjerne egne som Fjernøsten, Canada og Stevns.

2012 – 2013

I 2012 vinder Subline igen DR’s udbudsrunde. DR øger sin volumen, og heller ikke hverken TV 2, ARD eller NRK ligger på den lade side. Det fører til en markant vækst i både arbejdsmængden og teksterstaben, og i foråret 2013 flytter Subline til tiltrængte nye, større lokaler i Skindergade i indre by. Flytningen markeres med et brag af en fest i juni, hvor store dele af branchen kigger forbi til snak, dans og “subtails”. I september modtager Jesper Dannow Teksterprisen, også kaldet Lakridsbåndsordenen, som er teksternes faglige organisation FBO’s pris til en tekster, der har udmærket sig. Læs hans takketale her.

I 2013 udsættes Sublines hjemmeside for en større renovering, og resultatet er det, du ser her.

Vi har dog bevaret den gamle, omfangsrige hjemmeside, som den blev forfattet af Jesper Dannow i 2001. Den giver et velskrevet og interessant indblik i en tid, hvor der stadig blev tekstet fra VHS-bånd, og telefonen var et mere effektivt research-redskab end internettet, samt en stadig relevant og grundig introduktion til tekstningsfaget. Aficionadoer kan gå til den gamle hjemmeside her.

historienlille

2014 – 2016

I 2014 modtager Aage Brock Teksterprisen med begrundelsen: “Aage Brock laver velturnerede tekster præget af sprogligt vid og overskud. Hans tekster er mundrette og rammer originalens sprogtone, så man som seer tænker ‘Det var jo det, de ville have sagt, hvis de talte dansk!'”

I oktober 2015 modtager Kirsten Marie Øveraas Teksterprisen “for sit gode arbejde med at udbrede kendskabet til tekstningens verden og vilkår på en humoristisk og lettilgængelig måde ud over vores egne rækker.”


2017 – 2018

I sensommeren 2017 holder Subline endnu en velbesøgt branchefest, og stemningen bliver ikke ringere af, at der få dage forinden kommer besked om, at firmaet atter har vundet DR’s udbudsrunde. Kort herefter flytter Subline til nye, hyggelige lokaler i Brolæggerstræde i København K.

I oktober 2017 dør Hanne Friis efter længere tids sygdom. Hanne havde været på Subline i over tyve år og var firmaets mest centrale, mest hårdtarbejdende og ganske givet mest vidende medarbejder. Hun var en højt skattet kollega, en omsorgsfuld chef og en god ven, der trods sit travle virke på Subline som kunde- og medarbejderansvarlig, redaktør, korrekturlæser og ikke mindst tekster – samt bogoversætter om aftenen og i weekender – altid havde tid til en snak om løst og fast, når hun altså ikke lige skulle oversætte noget hebraisk i en fart for TV Avisen. Hanne spillede en uvurderlig rolle i en hel generation af Subline-teksteres faglige opdragelse, og hun efterlader sig et stort tomrum.

2019 –

I januar 2019 modtager Hanne Friis posthumt Teksterprisen “for sin sproglige præcision, sit høje faglige niveau og sin kompromisløse indsats for tekstningskvaliteten.” Ved samme lejlighed offentliggøres “Retningslinjer for undertekstning i Danmark“, der er udarbejdet af Kirsten Marie Øveraas og Peter Bjerre Rosa, begge Subline-tekstere.