Subline leverer undertekster af høj kvalitet, primært til tv. Vores største kunder er DR, TV 2 og Verdens TV.

Vi oversætter til dansk fra engelsk, norsk, svensk og tysk og mestrer også andre sprog som fransk, russisk, spansk og hebraisk. Vi oversætter film, tv-serier, dokumentarer og reality-tv. Retssalsdramaer, debatter, politiserier, krimier, bageprogrammer, science fiction, dyrepasserdramaer og børne-tv. Let og tungt, sjovt og alvorligt. Kort sagt alt, hvad der skal have undertekster, der er korrekte, mundrette, rammer sprogtonen og formidler både den leksikale og underforståede betydning i et læsevenligt tempo. Alle vores oversættelser foretages af mennesker, ikke computere.

Subline har lavet undertekster i over 30 år og beskæftiger over 30 af – hvis vi selv skal sige det – Danmarks bedste billedmedieoversættere.

Sublines søsterselskab Prima Vista beskæftiger sig primært med dvd-tekstning.

Subline tilslutter sig Retningslinjer for undertekstning i Danmark.

Subline offers quality subtitling, primarily for Denmark’s two public service broadcasters, DR and TV 2.

We translate into Danish from English, Norwegian, Swedish and German, and we master other languages as well, such as French, Russian, Spanish, and Hebrew. We subtitle films, documentaries, television shows and reality TV. Court room dramas, political debates, police shows, crime dramas, baking shows, sci-fi, animal-caretaker dramas and childrens’ television. Light hearted and heavy, funny and serious. In short, everything in need of subtitles that are correct, idiomatic, render the language tone and transmit both the lexical and the implicit meaning in a reader-friendly tempo. All our translations are made by translators, not computers.

Subline has been subtitling for more than 30 years and employs more than 30 of – in our own opinion – Denmark’s best audiovisual translators.

Subline’s sister company Prima Vista deals primarily with subtitling for DVD’s.

Subline endorses the Guidelines for subtitling in Denmark.

Forsiden

Sproget er underfundigt.
Skal vi tekste det for dig?